Petmemory privaatsuspoliitika

Petmemory e-pood tegutseb kooskõlas Eesti vabariigis kehtiva seadusandlusega ning vastavate õigusaktidega. Petmemory poolt kliendiandmete kasutamise ja kogumise sätestab käesolev privaatsuspoliitika.

Isikuandmete kogumine

Petmemory kogub isikuandmeid ainult läbi kliendi poolt sisestatud info. Andmed kogutakse kliendi poolt sisestatuna ning on vajalikud eelkõige tellimuse sooritamiseks ja edukaks täitmiseks. Isikuandmed kogutakse e-poe etapis, mis on eelduseks tellimuse lõplikuks kinnitamiseks.

Petmemory poolt kogutavate andmete koosseisu kuuluvad kohustuslikud väljad:
Ees-ja perekonnanimi, riik, aadress (tänav, maja, number, postiindeks), linn/vald, telefon ja e-posti aadress.

Isikuandmete kasutamine

Kogutavad andmed annavad Petmemoryle võimaluse teavitada klienti erinevatest kampaaniatest, uudistest, toodetest ja üritustest. Peamine ja tähtsaim on andmete kasutamine kauba kohaletoimetamiseks, seega kliendi tellimuse täitmiseks. Kliendid, kes ei soovi saada teavet Petmemory tegemiste ja toodete kohta, saavad end kõnealusest sihtrühmast eemaldada.

Petmemory võib jagada teavet kolmandale osapoole, kellest sõltub kauba kohaletoimetamine kliendile ja kellel lasub samal ajal kohustus hoida infot ja andmeid konfidentsiaalsena.

Petmemory poolt kogutavad isikuandmed on lisatud kliendi poolt ostu sooritamisel. Iga klient vastutab enda poolt sisestatud info õigsuses. Lisatud andmeid tagantjärgi muuta pole võimalik, sest ostukontosid Petmemory e-poes ei eksisteeri.

Isikuandmete kaitse

Petmemory kasutab ja rakendab kõiki võimalikke meetmeid selleks, et e-poes kliendi poolt sisestatud isikuadnmed oleksid kaitstud ning ligipääs andmetele on ainult e-poe administraatoritel või isikutel, kellest sõltub e-poe tellimuste edukas täitmine.

Kõiki isikuandmeid ja infot käsitletakse konfidentsiaalse infona. Ostude sooritamine Petmemory e-poes on turvaline seega on tagatud kliendi andmete ja panga-andmete turvalisus.

Privaatsuspoliitika tingimused ja nõustumine

Petmemory e-poes ostu sooritaja on tutvunud ja nõustunud Petmemory privaatsuspoliitikaga. Petmemory jätab õiguse käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sealhulgas muutustest oma kliente. Küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil petmemory@petmemory.ee.